[close]

[close]

[close]

Logo Intereg

Webový portál k podpoře využívání odpadního tepla

Nacházíte se na webovém portálu, jehož cílem je pomoci s využíváním odpadního tepla. Na webovém portálu naleznete zdroje odpadního tepla, které byly získány během práce na mezinárodním projektu CE-HEAT. Webový portál Vám má umožnit využít energetického potenciálu v odpadním teple při Vašich aktivitách v rámci municipálního plánování, při tvorbě územních energetických koncepcí, při rekonstrukcích a stavbách veřejných budov apod.

Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) nevyužívá, přitom ho z technického hlediska využít lze. Jedná se např. o teplo z technologických procesů, chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Využití odpadního tepla tak představuje příležitost k energetickým úsporám, k úspoře finančních prostředků i k ochraně životního prostředí, zprostředkovaně také ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky. Potenciál úspor v odpadním teple v České republice představuje cca 5 PJ ročně, což je teplo pro 100 tis. domácností (tedy např. přibližně 1/5 domácností v Praze).

O mezinárodním projektu CE-HEAT

Cílem mezinárodního projektu CE-HEAT řešeného v rámci programu Interreg Central Europe je přispět k identifikaci zdrojů odpadního tepla a k jeho následnému využití, a to ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami. Další kroky směřují k systémovým změnám na úrovni České republiky, které povedou k dlouhodobému zvýšení využívání odpadního tepla. Členy řešitelského týmu v České republice jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Národní centrum energetických úspor. Do projektu je kromě České republiky zapojeno dalších 5 evropských zemí. Více o projektu najdete na oficiálních stránkách projektu. Projekt CE-HEAT též napomáhá ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

icons/news Created with Sketch.

Novinky

Vložen první soubor zdrojů odpadního tepla

icons/calendar Created with Sketch.
2017-05-31

V mapě jsou vložené první zdroje odpadního tepla. Jedná se zejména o zemědělské a komunální bioplynové stanice a dále bioplynové stanice u ČOV, postupně budou doplňovány další zdroje

Chemický průmysl patří mezi významné producenty odpadního tepla

icons/calendar Created with Sketch.
2017-06-01

Došlo k zmapování odpadního tepla u 9 velkých podniků v chemickém průmyslu. Výsledky nevyužitých zdrojů jsou ode dneška dostupné na portálu

Příklady úspěšného využití odpadního tepla

icons/calendar Created with Sketch.
2017-06-01

Došlo k přidání 54 příkladů využití odpadního tepla z ČR i ze zahraničí

Projekt

Logo Intereg

Čeští partneři projektu

Logo UJEP Logo NCEÚ