[close]

[close]

[close]

Logo Intereg

Webový portál k podpoře využívání odpadního tepla

Nacházíte se na webovém portálu, jehož cílem je pomoci s využíváním odpadního tepla. Na webovém portálu naleznete zdroje odpadního tepla, které byly získány během práce na mezinárodním projektu CE-HEAT. Webový portál Vám má umožnit využít energetického potenciálu v odpadním teple při Vašich aktivitách v rámci municipálního plánování, při tvorbě územních energetických koncepcí, při rekonstrukcích a stavbách veřejných budov apod.

Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) nevyužívá, přitom ho z technického hlediska využít lze. Jedná se např. o teplo z technologických procesů, chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Využití odpadního tepla tak představuje příležitost k energetickým úsporám, k úspoře finančních prostředků i k ochraně životního prostředí, zprostředkovaně také ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky. Potenciál úspor v odpadním teple v České republice dle výpočtů českých partnerů projektu představuje 40 PJ ročně, což je teplo pro 800 tis. domácností (přibližně všechny domácnosti v Praze a v Brně dohromady).

O mezinárodním projektu CE-HEAT

Cílem mezinárodního projektu CE-HEAT řešeného v rámci programu Interreg Central Europe je přispět k identifikaci zdrojů odpadního tepla a k jeho následnému využití, a to ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami. Další kroky směřují k systémovým změnám na úrovni České republiky, které povedou k dlouhodobému zvýšení využívání odpadního tepla. Členy řešitelského týmu v České republice jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Národní centrum energetických úspor. Do projektu je kromě České republiky zapojeno dalších 5 evropských zemí. Více o projektu najdete na oficiálních stránkách projektu. Projekt CE-HEAT též napomáhá ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

icons/news Created with Sketch.

Novinky

Napsali o nás

icons/calendar Created with Sketch.
2018-01-05

Odpadní teplo, potažmo projekt CE-HEAT se postupně dostávají do širšího povědomí. Tento týden vyšel na portálu Energie Ústí vyžádaný článek Odpadní teplo - přehlížený zdroj energie. Více viz https://energieusti.cz/odpadni-teplo-prehlizeny-zdroj-energie/

Energie zdarma: odpadní teplo by mohlo vytápět 800 tisíc českých domácností

icons/calendar Created with Sketch.
2019-01-11

O odpadní teplo a projekt CE-HEAT se zajímal také časopis EURO. V něm se můžete dočíst nejen o potenciálu, který v odpadním teple v ČR je, ale také o dalších výstupech projektu: https://www.euro.cz/byznys/energie-zdarma-odpadni-teplo-800-tisic-domacnosti-1434991

Odpadní teplo, CE-HEAT, Palermo a Ondra Vojáček

icons/calendar Created with Sketch.
2018-10-07

Dosavadní výsledky projektu CE-HEAT v ČR zahrnující mapování odpadního tepla, výpočet potenciálu a tvorbu akčního plánu byly představeny na prestižní mezinárodní konferenci SDEWES v Palermu (30.9.-4.10.2018)

Projekt

Logo Intereg

Čeští partneři projektu

Logo UJEP Logo NCEÚ